Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift!Norsklæreren er godkjent som vitenskapleg tidsskrift, nivå 1. Tidsskriftet fyller kravet om minst en fagfellevurdert artikkel pr. nummer. At Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 betyr også at det er større prestisje å publisere artikler i tidsskriftet, fordi publisering her gir poeng etter tellekantsystemet, som igjen er grunnlag for bevilgninger til institusjonene. I den vitenskapelige komitéen sitter Jonas Bakken (leder), Frøydis Hertzberg, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt, Jørgen Sejersted og Lars Kulbrandstad. Den første vitenskapelige artikkelen stod på trykk i Norsklæreren nr 3 2011: Åse Marie Ommundsen: “ Synnøve Solbakken i det fleirkulturelle klasserommet”.

«I dette nummeret feirer vi godkjenningen med to artikler av Randi Solheim/Arne Johannes Aasen og Tove Sommervold”, sier redaktør Astrid Elisabeth Kleiveland. «Målet er å trykke en artikkel pr. nummer fremover. Aktuelle temaer og forskningsområder vil være lese- og skriveopplæringen, litteratur- og språkdidaktikk, vurdering, norskfagets historie, læreplanalyse og norsk som andrespråk i skolen. »

Klikk her for å lese mer

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...