Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift!Norsklæreren er godkjent som vitenskapleg tidsskrift, nivå 1. Tidsskriftet fyller kravet om minst en fagfellevurdert artikkel pr. nummer. At Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 betyr også at det er større prestisje å publisere artikler i tidsskriftet, fordi publisering her gir poeng etter tellekantsystemet, som igjen er grunnlag for bevilgninger til institusjonene. I den vitenskapelige komitéen sitter Jonas Bakken (leder), Frøydis Hertzberg, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt, Jørgen Sejersted og Lars Kulbrandstad. Den første vitenskapelige artikkelen stod på trykk i Norsklæreren nr 3 2011: Åse Marie Ommundsen: “ Synnøve Solbakken i det fleirkulturelle klasserommet”.

«I dette nummeret feirer vi godkjenningen med to artikler av Randi Solheim/Arne Johannes Aasen og Tove Sommervold”, sier redaktør Astrid Elisabeth Kleiveland. «Målet er å trykke en artikkel pr. nummer fremover. Aktuelle temaer og forskningsområder vil være lese- og skriveopplæringen, litteratur- og språkdidaktikk, vurdering, norskfagets historie, læreplanalyse og norsk som andrespråk i skolen. »

Klikk her for å lese mer

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...