Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift!Norsklæreren er godkjent som vitenskapleg tidsskrift, nivå 1. Tidsskriftet fyller kravet om minst en fagfellevurdert artikkel pr. nummer. At Norsklæreren er godkjent som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 betyr også at det er større prestisje å publisere artikler i tidsskriftet, fordi publisering her gir poeng etter tellekantsystemet, som igjen er grunnlag for bevilgninger til institusjonene. I den vitenskapelige komitéen sitter Jonas Bakken (leder), Frøydis Hertzberg, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt, Jørgen Sejersted og Lars Kulbrandstad. Den første vitenskapelige artikkelen stod på trykk i Norsklæreren nr 3 2011: Åse Marie Ommundsen: “ Synnøve Solbakken i det fleirkulturelle klasserommet”.

«I dette nummeret feirer vi godkjenningen med to artikler av Randi Solheim/Arne Johannes Aasen og Tove Sommervold”, sier redaktør Astrid Elisabeth Kleiveland. «Målet er å trykke en artikkel pr. nummer fremover. Aktuelle temaer og forskningsområder vil være lese- og skriveopplæringen, litteratur- og språkdidaktikk, vurdering, norskfagets historie, læreplanalyse og norsk som andrespråk i skolen. »

Klikk her for å lese mer

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...