Norsklæreren nr 3 om Språk og grammatikk er ute



Hvordan står det til med språk- og grammatikkundervisningen i norskfaget? Hva bør endres? Les Norsklæreren nr 3 2011, her får du intervjuer med forskere, praktikere og lærere, samt nyttige innspill til egen undervisning.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...