Norsklæreren nr 3 om Språk og grammatikk er uteHvordan står det til med språk- og grammatikkundervisningen i norskfaget? Hva bør endres? Les Norsklæreren nr 3 2011, her får du intervjuer med forskere, praktikere og lærere, samt nyttige innspill til egen undervisning.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...