«Ikke stykkevis og delt» – grunnleggende ferdigheter og dannelse i norskfagetVårens vakreste og viktigste happening for norsklærere, LNUs landskonferanse, arrangeres i Bergen i 2012! Hold av 23.-24. mars. Med blant andre: Olga Dysthe, Hilde Sandvik, Frøydis Hertzberg, Tomas Espedal, Frode Grytten, Kjell Lars Berge, Anders Johansen, Jill Walker Rettberg, Ingrid Metliaas, Markus Hay og Bjørn Helge Græsli. Programmet oppdateres!

Har du lyst til å melde deg på?  Snart (i løpet av uke 44) åpner vi for påmelding her på nettsida.

Følg med og les mer under:

 

 

TEMA: Som norsklærere og sensorer ser vi at mange av elevene gjør det svakt fordi de ikke er gode nok lesere eller gode nok skrivere. Norskfaget må romme systematisk lese- og skriveopplæring. Utfordringen blir hvordan vi kan finne en balanse mellom arbeidet med grunnleggende ferdigheter og arbeidet med litterære og språklige emner. På konferansen vil vi vise at grunnleggende ferdigheter ikke må forstås som instrumentelle ferdigheter uavhengig av det norskfaglige, og vi vil prøve å få svar på følgende spørsmål:

Hvordan kan vi oppøve grunnleggende ferdigheter i arbeidet med de tradisjonelle disiplinene i norskfaget? Hvordan kan vi bruke lesing, skriving, lytting og samtale bevisst og aktivt i arbeidet med alle typer tekster – gammelt og nytt, slik at fagkunnskapen, for eksempel om den ”klassiske” norske litteraturen, blir flerdimensjonal og ikke fragmentert? Med andre ord: hvordan sikrer vi at arbeidet med grunnleggende ferdigheter blir arbeid med danning for vår tid?

BAKGRUNN: Utdanningsdirektoratet har varslet en større revisjon av læreplanen i norskfaget i 2013. Det er ventet av revisjonen vil føre til en større og tydeligere vektlegging av de grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Hva vil dette si for norskfaget og for norskundervisninga? Et moderne norskfag bør gjøre elevene klar til å delta i et samfunn der de må forholde seg til ny informasjon og ny kunnskap i raskt tempo. Norskfaget og de grunnleggende ferdighetene må bidra til å gi elevene en avansert literacykompetanse, som gjør dem i stand til å delta i samtale og dialog. De må bli trygge språkbrukere, som både kan lese og lytte, samtale og presentere egne meninger skriftlig og muntlig.

STED: Konferansen arrangeres på ærverdige Grand Terminus Hotell plassert midt i hjertet av Bergen. Hotellet var byens mest luksuriøse og fornemme hotell da det åpnet i 1928, og vant året etter den høythengende arkitekturprisen Houens Fonds Diplom. I dag framstår det familieeide hotellet som både klassisk og moderne – stilfullt pusset opp med samtidskunst på veggene. Hotellet er kjent for sitt gode kjøkken og er miljøsertifisert.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...