KUNNSKAPENS SPRÅK – gratis seminar og konferanse på UiBKunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange kjenner skriftspråket som sitt viktigste forskningsverktøy. Men denne siden av arbeidet vårt er underbelyst. Det som nå kunne trengs, er erfaringsutveksling fra mange hold. Derfor vil ”Sakprosaseminaret” ved Infomedia invitere til et tverrfaglig møtested for samtaler om forskningsarbeid og språkbehandling. Høsten 2011 blir det arrangert et arbeidsseminar og en to dagers konferanse. Er skrivemåter også vitenskapelige metoder, spør vi her, kan litterære kvaliteter oppfattes som faglige ressurser?

 

 

Arbeidsseminar

Tirsdager 14.15 – 16.00. Inst. for informasjons- og medievitenskap, UiB. SV-bygget, 5. etg.

6. sept. Anders Johansen: Skrivemåte og metode

20. sept. Eirik Vassenden: Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag

27. sept. Frode Storaas: Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?

18.okt. Nina Goga: Montasje som ordnende prinsipp for forsknings- og skrivearbeidet

Seminaret er åpent for alle interesserte.


Konferanse

27. – 28. oktober 2011. Auditorium 4, Jussbygget, Dragefjellet skole

Torsdag 27.10

10:00 – 10:20: Åpning v/ Anders Johansen, UiB

10:20 – 11:20: Aslaug Nyrnes, HiB: Kunnskapstopologi

11:20 – 11:45: Kaffe

11:45 – 12:45: Terje Tvedt, UiB: Om den kommunikative situasjons betydning

12:45 – 14:00: Lunsj

14:00 – 15:00: Espen Søbye: Arkivstudiemetoden

15:00 – 15:15: Kaffe

15:15 – 16:15: Espen Stueland: Valg av framstillingsform – kvaler og gleder

 

Fredag 28.10

09:30 – 10:30: Sissel Lie, NTNU: Skriveprosessens ressurser

10:30 – 11:30: Håkon Fyhn, NTNU: Språkform og intuisjon

11:30 – 12:00: Kaffe/smørbrød

12:00 – 13:00: Dag Østerberg, UiO: Om å skrive klart (til forskjell fra andre skrivemåter)

13:00 – 13:20: Avslutning v/ Johan Tønnesson, UiO

 

Påmelding til konferansen innen 1. oktober til kristian.wedberg@infomedia.uib.no. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi trenger oversikt over antall deltakere for å kunne bestille lunsj og kaffe.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...