Konferanse om morsmålsfaget i lærerutdanninga i NordenNordspråks konferanse tar tempen på morsmålsfaget i lærerutdanninga i de nordiske landene. Konferansen arrangeres på hotell Kong Arthur i København sentrum, 7.-9. november 2011. Påmelding innen 25. september HER. Her kan du lese mer om programmet og foredragsholderne.

13 kommentarer

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...