Kurs om elevboken: Ingen naken dame på forsiden, 13. oktober 2011Hold av dagen!

Bli inspirert og lær mer om hvordan du kan bruke boken i klasserommet.

Forfatterne Trygve Riiser Gundersen og Anne Lise Jomisko kommer, fotograf Jo Michael og designer Jesper Egemar kommer, i tillegg til Kjell Lars Berge og forlagsredaktør for dokumentar i Aschehoug forlag, Nazneen Khan-Østrem. Kommer du?

 

Boken anmeldes i PROSA nr. 3, 2011. Her skriver Kjell Lars Berge:

”… (B)oka er på nivå med den skriftkulturelle forståelsen som ligger til grunn for den internasjonale utdanningsdebatten…(…)… For mange av …[norsklærerne]… vil denne fascinerende utgivelsen innebære en solid og krevende faglig og didaktisk utfordring. Men samtidig gir utgivelsen også et spennende bud og tilbud om et nytt norskfag med et annet og rikere tekstbegrep en det som har dominert norsk skole siden romantikken og nasjonsbyggingens periode.”

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Tid: 09.30 – 15:00

Målgruppe: Norsklærere i vgs og ungdomsskole, lærerutdannere.

1 kommentar

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...