Skriv i alle fag!Boka Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videre­gående skole er skrevet av lærere og viser konkrete eksempler på klasse­romsopplegg, samtidig som den har med bidrag fra skolens rektor og fra skriveforskere som har deltatt i prosjektet. 6. juni arrangeres åpent møte med utgangspunkt i boka.

LK 06 utfordrer lærere i alle fag og på alle trinn til å arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet. En skole som raskt grep denne utfordringen, er Nadderud videregående skole i Bærum. Siden 2006 har en gruppe lærere ved denne skolen møttes regelmessig over elevtekster i ulike fag, som samfunnsfag, biologi, engelsk, idrettsfag, norsk og religion og etikk, hele tiden med tanke på å bedre veiledningen til elevene. Nå er det blitt bok av det. Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videre­gående skole er skrevet av lærerne selv og viser konkrete eksempler på klasse­romsopplegg, samtidig som den har med bidrag fra skolens rektor og fra skriveforskere som har deltatt i prosjektet. Til møtet har vi bedt fagdidaktikere fra Kunnskap i skolen om å kommentere boka med forfatterne til stede, etterfulgt av samtale.

Tid: Mandag 6. juni 2011, kl 16.15-18.00

Sted: 12. etasje i Niels Treschows hus (HF), Blindern (den tidligere personalkantina med fantastisk utsikt, nå attpåtil nyoppusset)

1 kommentar

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...