Lansering av Ingen naken dame på forsidenOnsdag 23. mars 2011 var det boklansering på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Landslaget for norskundervisning og Fagbokforlaget inviterte til feiring av sakprosaboken for elever, Ingen naken dame på forsiden, av Trygve Riiser Gundersen, Anne Lise Jomisko, Ivo de Figueiredo, Jo Michael og Jesper Egemar.

Boken er gitt som gave til alle landets videregående skoler og er trykket i 14000 eksemplarer. Her kan du lese om lanseringen og få med deg Johan Tønnessons velkomsttale til boka, «Italias framtid». Du kan også lese om hvordan boken ble møtt av elever ved Hartvig Nissen skole i en norsktime. Til høsten blir det kurs om boken og hvordan bruke den i klasserommet. Følg med!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...