Poesi og bildekunst – boklansering i Bergen 23.maiVi feirer praktboka Poesi og bildekunst som kommer ut i LNUs norskbokklubb. Møt professor i nordisk litteratur og redaktør for boka Ole Karlsen, professor emeritus i kunsthistorie Gunnar Danbolt og lyrikerne Øyvind Rimbereid og Einar Økland på Bergen Offentlige Bibliotek mandag 23. mai klokken 19:00. Velkommen!

 

En ekfrase er et dikt skrevet om og til kunst. Hva skjer når en lyriker lar seg inspirere av visuell kunst? Visuell kunst har lenge inspirert norske lyrikere. I praktboken Poesi og bildekunst presenteres norske ekfraser, dikt skrevet til og om kunst. Og siden poetenes kunstinteresser spenner vidt, møter leseren alt fra fotografier til klassisk skulptur, stavkirker, renessansemalerier og videoinstallasjoner. Utvalget omfatter våre mest sentrale lyrikere fra romantikkens mestre til samtidens poeter, med hovedvekt på dikt fra de siste femti årene. Diktene gjengis sammen med kunstverkene de handler om, slik at boken også er en reise gjennom kunsthistorien. Boken har forord av Ole Karlsen og etterord av Gunnar Danbolt.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...