Nordisk ministerråd utlyser 500 000 DKK til gode språkverktøyNordisk ministerråd utlyser en konkurranse i utvikling av forslag til produkter som kan brukes i Nordisk ministerråds satsing på å styrke barn og unges forståelse av dansk, norsk og svensk i samtlige nordiske land.

Unge i Norden har stadig større problemer med å forstå hverandres språk, til tross for økt aktivitet på tvers av grensene. Derfor lanserte Nordisk ministerråd en språkkampanje i 2010 som kommer til å pågå til slutten av 2011. Språkkampanjen fokuserer på å styrke nordiske barn og unges forståelse av dansk, norsk og svensk. Dette skal blant annet skje ved å utvikle nye verktøy for lærere og andre som arbeider med barn og unge, verktøy som kan styrke barns og unges forståelse av disse språkene.

En av satsingene i Språkkampanjen er konkurransen som Nordisk ministerråd nå utlyser. Man vil oppfordre til å skape produkter som kan styrke barn og unges forståelse av dansk, norsk og svensk. Med produkter menes for eksempel undervisningsmetoder, undervisningsmateriell, kurs, film og teaterforestillinger for og med barn og unge samt medier og medieproduksjoner i vid forstand der språket er i fokus.

Prisbeløpet er på 500 000 danske kroner til utvikling av et produkt. Ministerrådet oppfordrer aktører innenfor kultur- og utdanningsområdet samt forsknings- og innovasjonsområdet til å delta i konkurransen. Produktene skal være attraktive for barn og unge, av høy kvalitet og bidra til at Språkkampanjens mål blir oppfylt.

Det vil bli kåret en eller to vinnere som tildeles et beløp på opptil 500 000 danske kroner hver til utvikling av et produkt.

Søknadene sendes i elektronisk form til sprog@norden.org.

Mer informasjon om konkurransen, vurderingskriterier samt Nordisk språkkampanjes mål finnes på www.nordisksprakkampanj.org.

Søknadsfristen er 15. juni 2011.

Kontakter

Kirsten Preisler
Telefon +45 33960378
E-post kp@norden.org

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...