Jan Kjærstad om undervisningens sabotasjeforsøkVi varmer opp til konferanse med enquête på bloggen! «Det tok ti år fra jeg gikk ut av skolen og til jeg klarte å se eller lese Henrik Ibsens dramaer, men når jeg tenker meg om, var vel «Isslottet» av Tarjei Vesaas det verket som holdt best stand mot undervisningens sabotasjeforsøk», skriver Jan Kjærstad på LNU-bloggen. Men én norsklærer var likevel viktig for ham…

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...