Elin Ørjasæter om nyttige DostojevskijHeller ikke Elin Ørjasæter har veldig gode minner fra litteraturundervisninga på skolen, unntatt da hun gikk på Forsøksgym: «Der hadde jeg en norsklærer, Helene Strand Johansen, som hadde helt andre krav til lesing enn jeg var vant til, for nå var det klassikere (altså voksenlitteratur) som gjaldt. Hun pisket oss gjennom ganske mye, blant annet «Forbrytelse og straff». Det var svært nyttig og hun står for meg som en veldig god norsklærer». Finn ut hvorfor det kan være nyttig å lese Dostojevskilj her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...