Elevboken om sakprosa er endelig her!Landslaget for norskundervisning har tatt initiativ til en bok om sakprosa som nå er sendt ut som gave til alle videregående skoler i Norge! Lanseringen foregikk i en skoleklasse på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo onsdag 23. mars. Klikk på Les mer for å se bilder fra lanseringen. Her kan du lese det NFFskriver om arrangementet. Les også Klassekampens intervju med forfatter Trygve Riiser Gundersen. Her kan du bla i boka!

Onsdag 23. mars var 60 elever og lærere ved Hartvig Nissen skole samlet til boklansering. Ingen naken dame på forsiden sendes ut i 14.000 eksemplarer. Daglig leder av NFF, Jørgen Lorentzen, gratulerte med utgivelsen. Forfatter Trygve Riiser Gundersen leste høyt fra boken og sakprosaprofessor Johan Tønnesson kommenterte utgivelsen. Eleven Oscar Eikelands revolverintervju av forfatter og professor var populært.

Boken Ingen naken dame på forsiden er en ny, unik bok om sakprosa laget spesielt for skoleelever. – Boken er et konkret eksempel på hva slags krefter som slippes løs når man tar sakprosaen på alvor og viser hvordan denne kan være spennende, fascinerende og kunstnerisk interessant, sier Kirsten Kalleberg og Astrid Kleiveland som har ledet Landslaget for norskundervisnings arbeid med sakprosa i skolen.

Ingen naken dame på forsiden er en del av Landslaget for norskundervisnings (LNU) store satsning på mer sakprosa i skolen og i norskfaget de siste årene. LNU har kåret en sakprosakanon som ble utgitt i boken Sakprosa i skolen i 2010. Nå skal 14.000 elever i videregående skole få en bok om sakprosa spesielt tilpasset dem.

Ingen naken dame på forsiden er laget av et sterkt team av forfattere og formgivere: Trygve Riiser Gundersen, Anne Lise Jomisko, Ivo de Figueiredo, Jo Michael og Jesper Egemar. Boken inneholder en rekke sakprosatekster i et spennende design, og med faktaopplysninger og oppgaver knyttet til som stimulerer til refleksjon hos elevene.

Vi sender boken som gave til alle videregående skoler i landet. Dette er første gang det deles ut en bok om og med norske sakprosatekster til norske elever, og boken vil være et viktig bidrag i arbeidet med å styrke leseferdigheter og læringsstrategier i norsk skole, sier Kalleberg og Kleiveland”

Tekstene forandrer virkeligheten din – og de forandrer deg, hele tida. Men hvis det er sant, er noe annet også sant: At du kan forandre deg selv, og virkeligheten din, gjennom å forandre tekstene du omgir deg med”.
(Fra Trygve Riiser Gundersens innledning til  ”Hver dag”.)

Utgivelsen er støttet av Norsk faglitterær oversetter og forfatterforening (NFF), Utdanningsdirektoratet, Fritt Ord, Nasjonalt senter for nynorsk i Volda, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Språkrådet og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

 

Kontaktpersoner:

Landslaget for norskundervisning:
Kirsten Kalleberg (LNU)                                                 Astrid Kleiveland (LNU)
e-post:  kirsten.kalleberg@gmail.com epost:  astridkleiveland@gmail.com
mobil: 922 97 472                                                             mobil: 926 837 21

Forfattere:
Trygve Riiser Gundersen:
e-post:  trygve.gundersen@fpress.no,
mobil: 977 99 20

Anne Lise Jomisko:
e-post:  annjom@ostfoldfk.no

 

2 kommentarer

  1. Kylia

    I’m interested to know how they hatch out when th#r1e82&7;ye stacked like that. Just it just go from the outside in?Very cool that you’re able to get others involved in your project.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...