Nytt nummer av NorsklærerenNorsklæreren 1 2011 har fått tittelen «Hva skal ut av norskfaget?». I bladet skriver lærere i vgs og ungdomsskole om om debattene som foregår i faget og gir forslag til løsninger. Her kan du laste ned innholdsfortegnelselederenkét om fagets innhold og rammer, samt artiklene Hvorfor kan ikke norsk være gøy? og Hva må ut av norskfaget? Gå ikke glipp av dette nummeret!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...