Nytt nummer av NorsklærerenNorsklæreren 1 2011 har fått tittelen «Hva skal ut av norskfaget?». I bladet skriver lærere i vgs og ungdomsskole om om debattene som foregår i faget og gir forslag til løsninger. Her kan du laste ned innholdsfortegnelselederenkét om fagets innhold og rammer, samt artiklene Hvorfor kan ikke norsk være gøy? og Hva må ut av norskfaget? Gå ikke glipp av dette nummeret!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...