Nytt nummer av NorsklærerenNorsklæreren 1 2011 har fått tittelen «Hva skal ut av norskfaget?». I bladet skriver lærere i vgs og ungdomsskole om om debattene som foregår i faget og gir forslag til løsninger. Her kan du laste ned innholdsfortegnelselederenkét om fagets innhold og rammer, samt artiklene Hvorfor kan ikke norsk være gøy? og Hva må ut av norskfaget? Gå ikke glipp av dette nummeret!