Nytt nummer av NorsklærerenNorsklæreren 1 2011 har fått tittelen «Hva skal ut av norskfaget?». I bladet skriver lærere i vgs og ungdomsskole om om debattene som foregår i faget og gir forslag til løsninger. Her kan du laste ned innholdsfortegnelselederenkét om fagets innhold og rammer, samt artiklene Hvorfor kan ikke norsk være gøy? og Hva må ut av norskfaget? Gå ikke glipp av dette nummeret!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...