Norsklærarane si haldning til eige fagBetyr utdanningsnivået i norsk noko for kva haldning norsklærarar har til faget sitt? Har det noko å seie kor mange år dei har arbeidd som norsklærar? Likar dei jobben og elevane, og kva meiner dei om arbeidsomfang og innhald i faget? Dette og meir til har Språkrådet spurt norsklærarar i ungdomsskolen og vidaregåande skole om, og resultata frå undersøkinga legg Språkrådet fram på eit ope seminar torsdag 10. februar. Sjå nettsida til språkrådet for meir informasjon.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...