Norsklærarane si haldning til eige fagBetyr utdanningsnivået i norsk noko for kva haldning norsklærarar har til faget sitt? Har det noko å seie kor mange år dei har arbeidd som norsklærar? Likar dei jobben og elevane, og kva meiner dei om arbeidsomfang og innhald i faget? Dette og meir til har Språkrådet spurt norsklærarar i ungdomsskolen og vidaregåande skole om, og resultata frå undersøkinga legg Språkrådet fram på eit ope seminar torsdag 10. februar. Sjå nettsida til språkrådet for meir informasjon.