Norsklærarane si haldning til eige fagBetyr utdanningsnivået i norsk noko for kva haldning norsklærarar har til faget sitt? Har det noko å seie kor mange år dei har arbeidd som norsklærar? Likar dei jobben og elevane, og kva meiner dei om arbeidsomfang og innhald i faget? Dette og meir til har Språkrådet spurt norsklærarar i ungdomsskolen og vidaregåande skole om, og resultata frå undersøkinga legg Språkrådet fram på eit ope seminar torsdag 10. februar. Sjå nettsida til språkrådet for meir informasjon.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...