Norsklærarane si haldning til eige fagBetyr utdanningsnivået i norsk noko for kva haldning norsklærarar har til faget sitt? Har det noko å seie kor mange år dei har arbeidd som norsklærar? Likar dei jobben og elevane, og kva meiner dei om arbeidsomfang og innhald i faget? Dette og meir til har Språkrådet spurt norsklærarar i ungdomsskolen og vidaregåande skole om, og resultata frå undersøkinga legg Språkrådet fram på eit ope seminar torsdag 10. februar. Sjå nettsida til språkrådet for meir informasjon.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...