Nytt år, nye lesemuligheterHva med å begynne med de siste bøkene i LNUs skriftserie? Dialekter i Norge (Eskil Hanssen) sammenligner dialektgrupper og viser forskjeller og likheter. I boka er også et eget kapittel om samisk, der vi både blir kjent med typiske trekk ved ordforråd og grammatikk, og får lære mer om samisk språkhistorie. Kritikarboka (Atle Christiansen) er ei praktisk bok om kvalitetsvurdering og skriving av litteraturkritikk.Her kan du lese Knut Olav Åmås kommentar om den.

1 kommentar

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...