Nytt år, nye lesemuligheterHva med å begynne med de siste bøkene i LNUs skriftserie? Dialekter i Norge (Eskil Hanssen) sammenligner dialektgrupper og viser forskjeller og likheter. I boka er også et eget kapittel om samisk, der vi både blir kjent med typiske trekk ved ordforråd og grammatikk, og får lære mer om samisk språkhistorie. Kritikarboka (Atle Christiansen) er ei praktisk bok om kvalitetsvurdering og skriving av litteraturkritikk.Her kan du lese Knut Olav Åmås kommentar om den.

1 kommentar

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...