Evaluering av eksamen i norsk 2010På Udirs sider kan du no laste ned rapporten frå evalueringa av norskeksamen 2010. Udir skriv: «Lærere og sensorer vurderer stort sett at oppgavene som ble gitt våren 2010, ga elevene mulighet til å vise sin kompetanse i norsk hoved- og sidemål. (…) I rapporten påpeker Skrivesenteret at læreplanen er for omfattende og kompleks.» Arne Reidar Håæk har starta ein diskusjon med utgangspunkt i rapporten på Del&Bruk.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...