Evaluering av eksamen i norsk 2010På Udirs sider kan du no laste ned rapporten frå evalueringa av norskeksamen 2010. Udir skriv: «Lærere og sensorer vurderer stort sett at oppgavene som ble gitt våren 2010, ga elevene mulighet til å vise sin kompetanse i norsk hoved- og sidemål. (…) I rapporten påpeker Skrivesenteret at læreplanen er for omfattende og kompleks.» Arne Reidar Håæk har starta ein diskusjon med utgangspunkt i rapporten på Del&Bruk.