Evaluering av eksamen i norsk 2010På Udirs sider kan du no laste ned rapporten frå evalueringa av norskeksamen 2010. Udir skriv: «Lærere og sensorer vurderer stort sett at oppgavene som ble gitt våren 2010, ga elevene mulighet til å vise sin kompetanse i norsk hoved- og sidemål. (…) I rapporten påpeker Skrivesenteret at læreplanen er for omfattende og kompleks.» Arne Reidar Håæk har starta ein diskusjon med utgangspunkt i rapporten på Del&Bruk.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...