Evaluering av eksamen i norsk 2010På Udirs sider kan du no laste ned rapporten frå evalueringa av norskeksamen 2010. Udir skriv: «Lærere og sensorer vurderer stort sett at oppgavene som ble gitt våren 2010, ga elevene mulighet til å vise sin kompetanse i norsk hoved- og sidemål. (…) I rapporten påpeker Skrivesenteret at læreplanen er for omfattende og kompleks.» Arne Reidar Håæk har starta ein diskusjon med utgangspunkt i rapporten på Del&Bruk.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...