Anders Johansen blir Norges andre sakprosaprofessor fra januar 2011. Professoratet er bemidlet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. (Foto: Zulfikar Fahmy)

  • Anders Johansen har arbeidet med politisk og vitenskapelig retorikk. Han har skrevet flere bøker om tekstproduksjon og retorikk og kom med boka «Skriv! – Håndverk i sakprosa» i fjor. Han har nettopp kommet ut med sin 16. bok, «Etter oss. Samtale på det siste». For sitt mangfoldige forfatterskap ble han i 2008 tildelt Språkprisen – Språkrådets pris «for fremragende bruk av norsk språk i saksprosa».
  • Anders Johansen tok mastergraden i sosialantropolog i 1980 og har vært tilknyttet Religionsvitenskapelig institutt og Sosialantropologisk institutt ved UiB. Johansen har fra 1988 vært ansatt ved nåværende institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor han nå er professor.
  • Professoratet finansieres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Deretter videreføres stillingen av Universitetet i Bergen. Det første professoratet i sakprosa gikk til Johan Tønnesson ved Universitetet i Oslo.
  • Les mer på NFFs sider.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...