Anders Johansen blir Norges andre sakprosaprofessor fra januar 2011. Professoratet er bemidlet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. (Foto: Zulfikar Fahmy)

  • Anders Johansen har arbeidet med politisk og vitenskapelig retorikk. Han har skrevet flere bøker om tekstproduksjon og retorikk og kom med boka «Skriv! – Håndverk i sakprosa» i fjor. Han har nettopp kommet ut med sin 16. bok, «Etter oss. Samtale på det siste». For sitt mangfoldige forfatterskap ble han i 2008 tildelt Språkprisen – Språkrådets pris «for fremragende bruk av norsk språk i saksprosa».
  • Anders Johansen tok mastergraden i sosialantropolog i 1980 og har vært tilknyttet Religionsvitenskapelig institutt og Sosialantropologisk institutt ved UiB. Johansen har fra 1988 vært ansatt ved nåværende institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor han nå er professor.
  • Professoratet finansieres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Deretter videreføres stillingen av Universitetet i Bergen. Det første professoratet i sakprosa gikk til Johan Tønnesson ved Universitetet i Oslo.
  • Les mer på NFFs sider.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...