Positiv omtale av Sakprosa i skolen og Ingen naken dame på forsiden«I LNU’s antologi presiserer Tønnesson at det ofte kreves «mer brillepussing å få øye på spenningen i en sakprosatekst enn i en kriminalnovelle.

Derfor trenger elever og lærere noen ekstra gode sett med pussefiller for å trå inn i sakprosaens mysterier». Det har blant annet utgivelsen «Sakprosa i skolen» bidratt til», skriver Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen i Adresseavisen. «En viktig og nyttig bok som anbefales til alle norskærere» skriver Per Arne Michelsen i bladetBedre skole. Øystein Jetne i Norsknytt anbefaler særlig delkapitlet til Johan Tønnesson. Han viser hvordan kanontekstene kan brukes i rollespill med rettsalen som modell. Boka er også anmeldt i Norsk pedagogisk tidsskrift og i tidsskriftet Stemmer. Bestill boka her.

 

LNUs sakprosabok for elever, «Ingen naken dame på forsiden» ble gitt ut i mars 2011. Boken ble trykket i 14.00 eksemplarer og delt ut som gratis klassesett til alle landets videregående skoler. Bestill boka her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...