Positiv omtale av Sakprosa i skolen og Ingen naken dame på forsiden«I LNU’s antologi presiserer Tønnesson at det ofte kreves «mer brillepussing å få øye på spenningen i en sakprosatekst enn i en kriminalnovelle.

Derfor trenger elever og lærere noen ekstra gode sett med pussefiller for å trå inn i sakprosaens mysterier». Det har blant annet utgivelsen «Sakprosa i skolen» bidratt til», skriver Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen i Adresseavisen. «En viktig og nyttig bok som anbefales til alle norskærere» skriver Per Arne Michelsen i bladetBedre skole. Øystein Jetne i Norsknytt anbefaler særlig delkapitlet til Johan Tønnesson. Han viser hvordan kanontekstene kan brukes i rollespill med rettsalen som modell. Boka er også anmeldt i Norsk pedagogisk tidsskrift og i tidsskriftet Stemmer. Bestill boka her.

 

LNUs sakprosabok for elever, «Ingen naken dame på forsiden» ble gitt ut i mars 2011. Boken ble trykket i 14.00 eksemplarer og delt ut som gratis klassesett til alle landets videregående skoler. Bestill boka her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...