Gratis kveldsseminar om nabospråkundervisningNordisk litteratur – hva finnes og hvordan undervise? Utdanningsforbundet og Språkrådet arrangerer kurs 2. november 2010, (kl 18.00–21.00 ) på Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo.

Om foredragsholderen: Thomas Henriksen er dansklærer og språkpilot. Sprogpiloterne er et etterutdanningskurs for lærere i Norden som legger vekt på hvordan man kan undervise i nabospråk. Henriksen er lærer og tilhører første kullet som har tatt denne etterutdanninga. Han er opptatt av hvordan man kan integrere kunnskap om nabospråkene og nordisk litteratur i undervisningen. Kveldens arrangement er ment som en aperitiff til et heldagskurs i 2011.

Bilde: FlickrCC

MER INFORMASJON HER.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...