Gratis kveldsseminar om nabospråkundervisningNordisk litteratur – hva finnes og hvordan undervise? Utdanningsforbundet og Språkrådet arrangerer kurs 2. november 2010, (kl 18.00–21.00 ) på Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo.

Om foredragsholderen: Thomas Henriksen er dansklærer og språkpilot. Sprogpiloterne er et etterutdanningskurs for lærere i Norden som legger vekt på hvordan man kan undervise i nabospråk. Henriksen er lærer og tilhører første kullet som har tatt denne etterutdanninga. Han er opptatt av hvordan man kan integrere kunnskap om nabospråkene og nordisk litteratur i undervisningen. Kveldens arrangement er ment som en aperitiff til et heldagskurs i 2011.

Bilde: FlickrCC

MER INFORMASJON HER.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...