50 000 kroner til masteroppgåve om terminologiVil du skrive masteroppgåve om terminologien og fagspråket i faget ditt? Då kan du få 50 000 i stønad frå språkrådet som no lysar ut eit mastergradsstipend. Stipendet er eit ledd i å styrkje arbeidet med norsk terminologi. Les meir her.