50 000 kroner til masteroppgåve om terminologiVil du skrive masteroppgåve om terminologien og fagspråket i faget ditt? Då kan du få 50 000 i stønad frå språkrådet som no lysar ut eit mastergradsstipend. Stipendet er eit ledd i å styrkje arbeidet med norsk terminologi. Les meir her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...