50 000 kroner til masteroppgåve om terminologiVil du skrive masteroppgåve om terminologien og fagspråket i faget ditt? Då kan du få 50 000 i stønad frå språkrådet som no lysar ut eit mastergradsstipend. Stipendet er eit ledd i å styrkje arbeidet med norsk terminologi. Les meir her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...