50 000 kroner til masteroppgåve om terminologiVil du skrive masteroppgåve om terminologien og fagspråket i faget ditt? Då kan du få 50 000 i stønad frå språkrådet som no lysar ut eit mastergradsstipend. Stipendet er eit ledd i å styrkje arbeidet med norsk terminologi. Les meir her.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...