NYTT PÅ BLOGGEN: overgongen frå PPU til lærarkvardagØygunn Skodvin Prestegård skriv om korleis ho opplevde overgongen frå universitetsstudier til å arbeide i skulen. Vi håpar desse erfaringane kan bli utgangspunkt for ein diskusjon om PPU, praksissjokk og

om korleis skulen kan ta betre vare på nyutdanna norsklærarar. Del gjerne dine tankar i kommentarfeltet.

Øygunn Skodvin Prestegård tok PPU på Universitetet i Bergen våren 2008. Ho er norsklektor og har i tillegg engelsk og historie i fagkrinsen. Prestegård har vore lærar i videregåande skole, både på studieførebuande og på yrkesfag. No arbeider ho ved NLA Høgskolen.