NYTT PÅ BLOGGEN: overgongen frå PPU til lærarkvardagØygunn Skodvin Prestegård skriv om korleis ho opplevde overgongen frå universitetsstudier til å arbeide i skulen. Vi håpar desse erfaringane kan bli utgangspunkt for ein diskusjon om PPU, praksissjokk og

om korleis skulen kan ta betre vare på nyutdanna norsklærarar. Del gjerne dine tankar i kommentarfeltet.

Øygunn Skodvin Prestegård tok PPU på Universitetet i Bergen våren 2008. Ho er norsklektor og har i tillegg engelsk og historie i fagkrinsen. Prestegård har vore lærar i videregåande skole, både på studieførebuande og på yrkesfag. No arbeider ho ved NLA Høgskolen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...