Nordiskkurs for lærerutdannereNordspråk arrangerer kurset Nabospråk/nordiske språk i lærerutdanninga 11.-14. november 2010 på Voksenåsen i Oslo. Påmelding innen 15. september via Nordspråks hjemmeside. Sewww.sprakpiloter.dk for mer informasjon om språkpilotprosjektet.

 

 

Mål med konferencen At diskutere, udveksle ideer og nytænke, hvordan nordiske lærerstuderende gennem læreruddannelsen og praktikken kan opnå kompetence til at inddrage det nordiske i deres undervisning i grundskolen. Målet er desuden at bygge bro mellem sprogpilotprojekt for grundskolelærere med ansvar for praktik for lærerstuderende og undervisere i læreruddannelsen. Se www.sprogpiloter.dk for mere information om sprogpilotprojektet.

Indhold Konferencen byder på en række inspirationsforelæsninger om nor-disk sproghistorie, ny nordisk børne-ungdomslitteratur, nabosprogsdidaktik og undervisning i nordiske sprog. Derudover vil programmet blive tilrettelagt med korte oplæg fra deltagerne med bud på undervisning med og i det nordiske. Der vil indgå et nordisk kulturelt arrangement i konferencen. Deltagere, der gerne vil bidrage med et oplæg/ har ideer til et oplæg, en workshop eller lignende, må meget gerne kontakte Lis Madsen meget hurtigt.

Målgruppe Læreruddannere fra de nordiske lande

Praktisk info Sted: Voksenåsen i Oslo fra torsdag d. 11.11.-søndag d. 14.11. 2010. Konfe-rencen starter med lunch d. 11.11. kl. 12 og slutter med lunch d.14.11. kl. 13. Pris: 2500 danske kroner. Prisen dækker ophold, men ikke rejseudgifter. Tilmelding: Elektronisk tilmelding via Nordspråks hjemmeside: www.nordsprak.dk . Tilmeldingsfristen er 15.9. 2010, men deltagerne optages efter først til mølle princippet, dog sådan at pladserne fordeles mellem deltage-re fra de nordiske lande. Evt. spørgsmål rettes til: Kursusleder Lis Madsen: lima@ucc.dk tlf. +45 4189 7671

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...