Fagforeningene om norsklærernes arbeidssituasjonBåde Lektorlaget og Utdanningsforbundet har i det siste rettet søkelyset mot norsklærernes arbeidssituasjon. På facebooksida til Utdanningsforbundet kan norsklærere komme med innspill om saken. Det er trolig initiativet «opprop for norsklærernes arbeidssituasjon» som har fått fagforeningene til å ta opp saken. LNU oppfordrer medlemmer og andre til å delta i diskusjonen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...