Fagforeningene om norsklærernes arbeidssituasjonBåde Lektorlaget og Utdanningsforbundet har i det siste rettet søkelyset mot norsklærernes arbeidssituasjon. På facebooksida til Utdanningsforbundet kan norsklærere komme med innspill om saken. Det er trolig initiativet «opprop for norsklærernes arbeidssituasjon» som har fått fagforeningene til å ta opp saken. LNU oppfordrer medlemmer og andre til å delta i diskusjonen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...