125 år sidan jamstellingsvedtaketLNU markerer jubileet med ein smakebit frå Norsklæraren 2-2010, som kjem ut i byrjinga av juni. Stadig høyrer ein om elevar i nynorskens kjerneområde som byttar hovudmål frå nynorsk til bokmål. Aasmund Børli Sivertsen (17) gjorde det motsette; i 9. klasse valde han å ha nynorsk som hovudmål. Han har gjort seg nokre refleksjonar om sidemålsundervisninga.  Les teksten her: «Bokmål er fint – i dikt».