125 år sidan jamstellingsvedtaketLNU markerer jubileet med ein smakebit frå Norsklæraren 2-2010, som kjem ut i byrjinga av juni. Stadig høyrer ein om elevar i nynorskens kjerneområde som byttar hovudmål frå nynorsk til bokmål. Aasmund Børli Sivertsen (17) gjorde det motsette; i 9. klasse valde han å ha nynorsk som hovudmål. Han har gjort seg nokre refleksjonar om sidemålsundervisninga.  Les teksten her: «Bokmål er fint – i dikt».

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...