HøringUtdanningsdirektoratet har lagt ut høringsbrev om justerte endringer i læreplaner i videregående opplæring (inkludert norskfaget). Høringsfrist er 18. mai.