Atle Skaftun om litteraturens nytteverdiHar skjønnlitteraturen nytteverdi i dagens skole? På hvilken måte er den i så fall nyttig? Atle Skaftun gav ut boka «Litteraturens nytteverdi» i LNUs skriftserie like før jul i fjor. Tirsdag 4. mai presenterer han den på universitetsbiblioteket i Stavanger. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen kommer med sine kommentarer til boka. Presentasjonen starter kl. 11.30 i Universitetsbibliotekets underetg., Kjølv Egelandshus på Ullandhaug. Det blir enkel servering, og mulighet for å kjøpe boka på SiS Bok sin stand.

Skjønnlitteraturens plass i skolen er under press i det nye norskfaget. Internasjonale sammenlikninger av skoleprestasjoner og nye læreplaner favoriserer virkelighetsrelevans og nytte for livet utenfor skolen. Boken diskuterer noen sentrale begreper i dette nye skolepolitiske og pedagogiske klimaet og presenterer en måte å arbeide med skjønnlitteratur på som kan være et svar på disse utfordringene for litteraturfaget.

 

Boka inviterer lærere og andre lesere til dialog om tekster og litteraturformidling. Arbeidet med litteratur er viktig for å fremme den enkeltes leselyst og leseglede, men har også andre viktige funksjoner i skolens samlede målsetting, innrettet mot samfunnsdeltagelse. Å kunne lese og forstå teksters helhetlige betydnings- og verdistrukturer er en kompetanse som har stor overføringsverdi i forhold til den generelle myndiggjøring (empowerment) av elevene som skolen sikter mot.

Atle Skaftun er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger

Alle er hjertelig velkomne!

Hilsen Forskningssekretariatet og Universitetsbiblioteket, UiS

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...