Velkommen til årsmøte i LNUÅrsmøtet i LNU holdes 19. mars kl. 18.00 på Stavanger Forum. Her kan du laste nedårsmøtepapirene.