Møte 6. april: Hva vil regjeringen med de grunnleggende ferdighetene i skolen?Ny dato: tirsdag 6. april kl. 16.15-18. KIS (Kunnskap i skolen, UiO) arrangerer debattmøte i samarbeid med Landslaget for norskundervisning. Møtet arrangeres i personalkantinen, Georg Sverdrups hus, (2. etg på Universitetsbiblioteket, Blindern).Innledere: Christian Bjerke (LNU), Frøydis Herzberg (ILS) og Synnøve Matre (Skrivesentret).  Kommentatorer Tora Aasland, Svein Harberg (H) og Knut Patrick Hanevik (HiO)

 

NIFU STEP-rapporten Kunnskapsløftet – tung bør å bære? (42/2009) dokumenterer at det på skolenivå er mangelfull forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er. Utkastet til rammeplan for de nye lærerutdanningene legger liten vekt på grunnleggende ferdigheter. Samtidig gis de nasjonale sentrene, som har fått ansvar for grunnleggende ferdigheter, lite rom for å fungere som miljøer for praksisorientert og praksisrelevant kunnskapsutvikling.

Imidlertid: I regjeringens utspill om kunnskapspolitikken løftes grunnleggende ferdigheter fram som sentrale i kunnskapspolitikken, seinest i utdanningsministerens tale for Utdanningsforbundets årsmøte høsten 2009.

På møtet diskuterer vi om det er samsvar mellom liv og lære, mellom mål og hensikter i kunnskapspolitikken og den faktiske utøvelsen av den.

Innledere:

  • Frøydis Hertzberg (ILS, medlem av forskergruppen bak NIFU STEP-rapporten)
  • Christian Bjerke (Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og leder for Landslaget for norskundervisning)
  • Synnøve Matre (leder for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning)

Kommentatorer

  • Statsråd Tora Aasland
  • Høyres representant i Stortingets utdanningskomité Svein Harberg
  • Dekan Knut Patrick Hanevik, HiO, medlem av det sentrale rammeplanutvalget for ny lærerutdanning

Møteleder:  Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...