Landskonferansen 2010 – les mer!Tusen takk til alle som deltok på LNUs landskonferanse om sammensatte tekster i Stavanger! Under kan du finne ei liste med lesetips + noen av PP-presentasjonene som ble vist på konferansen.

Hjørdis Hjukses masteroppgave om vurdering av sammensatte tekster.
Ove Eides foredrag om vurdering i Norskfaget (holdt på konferansen «Vurdering for læring», Nynorsksenteret 2009)

Siren Leirvågs PP-presentasjon fra sesjonen Den performative teksten. Rammer og konsekvenser for dramaturgiske lesninger.

Digital Literacy: Arne Olav Nygards blogg
Lektor Aksnes skoleblogg: Marita Aksnes´blogg
Tanketråder fra en lektors hverdag: Ingunn Kjøl Wiigs blogg

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...