Landskonferansen 2010 – les mer!Tusen takk til alle som deltok på LNUs landskonferanse om sammensatte tekster i Stavanger! Under kan du finne ei liste med lesetips + noen av PP-presentasjonene som ble vist på konferansen.

Hjørdis Hjukses masteroppgave om vurdering av sammensatte tekster.
Ove Eides foredrag om vurdering i Norskfaget (holdt på konferansen «Vurdering for læring», Nynorsksenteret 2009)

Siren Leirvågs PP-presentasjon fra sesjonen Den performative teksten. Rammer og konsekvenser for dramaturgiske lesninger.

Digital Literacy: Arne Olav Nygards blogg
Lektor Aksnes skoleblogg: Marita Aksnes´blogg
Tanketråder fra en lektors hverdag: Ingunn Kjøl Wiigs blogg