Cathrine Krøger om samtidslitteratur og litteraturkritikkCathrine Krøger (litteraturkritiker i Dagbladet) tilbyr et opplegg om samtidslitteratur og litteraturkritkk for elever og/eller lærere i videregående skole. Last ned PDF for mer informasjon.Opplegget arrangeres i samarbeid med LNU.

Krøger kommuniserte godt med elevene, og møtet førte til interessante diskusjoner om godt og dårlig, om hva som ligger til grunn når vi vurderer litteratur. Hennes måte å møte litteratur på er annerledes, spissformulert, provoserende og forfriskende. Foredraget for norsklærerne var særlig nyttig med tanke på å kunne anbefale god litteratur til fordypningsemnet i vg3.

Bjarklind Einarsdottir, Bodin videregående skole

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...