Cathrine Krøger om samtidslitteratur og litteraturkritikkCathrine Krøger (litteraturkritiker i Dagbladet) tilbyr et opplegg om samtidslitteratur og litteraturkritkk for elever og/eller lærere i videregående skole. Last ned PDF for mer informasjon.Opplegget arrangeres i samarbeid med LNU.

Krøger kommuniserte godt med elevene, og møtet førte til interessante diskusjoner om godt og dårlig, om hva som ligger til grunn når vi vurderer litteratur. Hennes måte å møte litteratur på er annerledes, spissformulert, provoserende og forfriskende. Foredraget for norsklærerne var særlig nyttig med tanke på å kunne anbefale god litteratur til fordypningsemnet i vg3.

Bjarklind Einarsdottir, Bodin videregående skole

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...