Cathrine Krøger om samtidslitteratur og litteraturkritikkCathrine Krøger (litteraturkritiker i Dagbladet) tilbyr et opplegg om samtidslitteratur og litteraturkritkk for elever og/eller lærere i videregående skole. Last ned PDF for mer informasjon.Opplegget arrangeres i samarbeid med LNU.

Krøger kommuniserte godt med elevene, og møtet førte til interessante diskusjoner om godt og dårlig, om hva som ligger til grunn når vi vurderer litteratur. Hennes måte å møte litteratur på er annerledes, spissformulert, provoserende og forfriskende. Foredraget for norsklærerne var særlig nyttig med tanke på å kunne anbefale god litteratur til fordypningsemnet i vg3.

Bjarklind Einarsdottir, Bodin videregående skole

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...