«Er det nødvendig å rette så mye, a?»Les artikkelen til Liv Edsberg (Elvebakken vgs) og Andreas Titlestad (Sandvika vgs) i Norsklæreren eller på nett, og følg diskusjonen på bloggen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...