Liten feil i programmet til landskonferansenSiste post på programmet til landskonferansen er falt ut i PDF-filen som er sendt ut til skolene. Etter debatten på lørdag er det selvfølgelig lønsj før avreise! Lønsjen starter 14.00. Se korrekt og oppdatert program her. Vi beklager!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...