Eksamen i norsk som andrespråkEtter press fra blant andre LNU og engasjerte ildsjeler, har Kunnskapsdepartementet besluttet å forlenge overgangsordningen for eksamen i norsk for språklige minoriteter.  LNU er glade for myndighetene nå tar seg tid til å utrede og etablere en langsiktig ordning for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Les mer om denne saken i neste nummer av Norsklæreren.