Tekst og tegn20.-21. september 2010 arrangerer tre forskningsprosjekt i samarbeid en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Denne konferansen gir en unik mulighet til å se lesing, skriving og multimodalitet i sammenheng. De tre prosjektene presenterer resultater fra flere års praksisrelatert forskning, og det legges opp til erfaringsdeling mellom de tre forskningsmiljøene og forskere, lærere og lærerutdannere. Konferansen holdes på Rica Nidelven Hotell sentralt i Trondheim. Konferansen har nå fått egen nettside. Følg med på http://tekstogtegn.hist.no/ (Bilde: FlickrCC)