Tekst og tegn20.-21. september 2010 arrangerer tre forskningsprosjekt i samarbeid en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Denne konferansen gir en unik mulighet til å se lesing, skriving og multimodalitet i sammenheng. De tre prosjektene presenterer resultater fra flere års praksisrelatert forskning, og det legges opp til erfaringsdeling mellom de tre forskningsmiljøene og forskere, lærere og lærerutdannere. Konferansen holdes på Rica Nidelven Hotell sentralt i Trondheim. Konferansen har nå fått egen nettside. Følg med på http://tekstogtegn.hist.no/ (Bilde: FlickrCC)

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...