Positiv omtale av Nynorsk på nytt«Nynorsk på nytt drøftar mange sentrale spørsmål i sidemålsopplæringa i nynorsk. Skulen treng ei slik bok.» Jan Olav Bruvik i Bedre skole anmelderNynorsk på nytt. Anmeldelsen kan du laste ned her. (Klikk på Bokmeldinger).

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...