Positiv omtale av Nynorsk på nytt«Nynorsk på nytt drøftar mange sentrale spørsmål i sidemålsopplæringa i nynorsk. Skulen treng ei slik bok.» Jan Olav Bruvik i Bedre skole anmelderNynorsk på nytt. Anmeldelsen kan du laste ned her. (Klikk på Bokmeldinger).

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...