Positiv omtale av Nynorsk på nytt«Nynorsk på nytt drøftar mange sentrale spørsmål i sidemålsopplæringa i nynorsk. Skulen treng ei slik bok.» Jan Olav Bruvik i Bedre skole anmelderNynorsk på nytt. Anmeldelsen kan du laste ned her. (Klikk på Bokmeldinger).

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...