Ove Eide om utfordringar i norskfagetHer kan de laste ned ei interessant innleiing som Ove Eide heldt på Nynorskkonferansen «Vurdering for læring» som vart arrangert av Nynorsksenteret i april i år. Føredraget har tittelen «Nye kompetansemål og nye utfordringar for/i norskfaget». Her drøftar Eide mellom anna den uklåre samanhengen mellom kompetansemåla i Kunnskapsløftet og dei tre karakterane i norsk. Denne problemstillinga har fleire norsklærarar vore opptatt av i det siste, også i diskusjonar omtidsbruk og munnleg norsk på LNU-bloggen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...