Ove Eide om utfordringar i norskfagetHer kan de laste ned ei interessant innleiing som Ove Eide heldt på Nynorskkonferansen «Vurdering for læring» som vart arrangert av Nynorsksenteret i april i år. Føredraget har tittelen «Nye kompetansemål og nye utfordringar for/i norskfaget». Her drøftar Eide mellom anna den uklåre samanhengen mellom kompetansemåla i Kunnskapsløftet og dei tre karakterane i norsk. Denne problemstillinga har fleire norsklærarar vore opptatt av i det siste, også i diskusjonar omtidsbruk og munnleg norsk på LNU-bloggen.