Ove Eide om utfordringar i norskfagetHer kan de laste ned ei interessant innleiing som Ove Eide heldt på Nynorskkonferansen «Vurdering for læring» som vart arrangert av Nynorsksenteret i april i år. Føredraget har tittelen «Nye kompetansemål og nye utfordringar for/i norskfaget». Her drøftar Eide mellom anna den uklåre samanhengen mellom kompetansemåla i Kunnskapsløftet og dei tre karakterane i norsk. Denne problemstillinga har fleire norsklærarar vore opptatt av i det siste, også i diskusjonar omtidsbruk og munnleg norsk på LNU-bloggen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...