Nytt på bloggen: norsk for alle!Vi har bedt Anne Lene Berge (norsklektor ved Bergen Katedralskole) skrive et innlegg på LNU-bloggen om sitt engasjement knyttet til norskfaget og de minoritetsspråklige elevene. Berge har i lengre tid etterlyst et bedre tilbud til elever som begynner på videregående skole etter kort botid i Norge. Les innlegget her og bidra gjerne med støtteerklæringer eller innspill i kommentarfeltet! Her kan du også laste ned og lese et åpent brev som Berge skrev til daværende utdanningsminister Bård Vegar Solhjell og forskningsminister Tora Aasland. Brevet stod på trykk i Utdanning i februar 2009. LNU håper at norsklærere vil engasjere seg i denne saken!

1 kommentar