Hadia Tajik åpner LNUs landskonferanseStortingsrepresentant (A) og medlem av KUF-komiteen Hadia Tajikåpner LNUs landskonferanse med en hilsen til deltakerne. Temaet for konferansen er sammensatte tekster, og den arrangereres 19.-20. mars i Stavanger. Sjekk ut vårt fantastiske og oppdaterte program ogmeld deg på!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...