Hadia Tajik åpner LNUs landskonferanseStortingsrepresentant (A) og medlem av KUF-komiteen Hadia Tajikåpner LNUs landskonferanse med en hilsen til deltakerne. Temaet for konferansen er sammensatte tekster, og den arrangereres 19.-20. mars i Stavanger. Sjekk ut vårt fantastiske og oppdaterte program ogmeld deg på!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...