Norsklektorstilling ledig i MünsterInstitutt for nordisk språk og litteratur ved Universitet i Münster søker en ny dosent i norsk språk og litteratur fra og med april 2010. Næremere informasjon om stillingen samt detaljer angående søknadsprosessen finner du her. Ta kontakt med Theresa Haas på (nordphil @ uni-muenster.de), viss du har spørsmål om stillingen.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...