Nasjonale prøver i lesingResultata frå dei nasjonale prøvane i lesing er no publiserte på skoleporten.