Inspirerende sakprosakurs i OsloFredag 6. november arrangerte LNU kurs om sakprosa i skolenmed utgangspunkt i LNUs sakprosakanon. Over 100 deltakere fikk mange praktiske undervisningstips knyttet til sakprosasjangeren fra engasjerte forelesere. Her kan du laste ned Frøydis Hertzbergs presentasjon. Var du ikke der? Fortvil ikke! Til våren gir LNU ut to bøker om sakprosaundervisning i skolen. Flere av foredragsholderne fra kurset bidrar i den ene.

Den første er Sakprosaboka for lærere og lærerutdanning, med alle kanontekstene, bakgrunnsinformasjon om dem, og artikler om hvordan man kan bruke disse i klasserommet. LNU vil også dele ut en sakprosabok for elever i form av et gratis klassesett til alle landets videregående skoler. Boka skrives av Ivo de Figueiredo og Anne Lise Jomisko og er støtta av Utdanningsdirektoratet, Fritt Ord, NFF, Lesesentret, Skrivesentret, Nynorsksentret og Språkrådet.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...