Årets julegave?«Å lese Den nynorske songskatten er som å vere på konsert og høyre framståande musikarar framføre noko som lyfter ein ut or kvardagen» skriv Bjørn Kvalsvik Nicolaysen om LNUs skriftseriebok nummer 177 i Dag og Tid. Les heile meldinga her. Dersom du ikkje har fått boka i Norskbokklubben, kan du tinge ho på Fagbokforlaget sine nettsider.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...