Solhjell vil sjå nærmare på tidsbruk i norskfagetLes kva kunnskapsministeren svarer på kommentarane han har fått så langt.