Meninger om norskfaget i ny lærerutdanning?Rammeplanutvalget har vedtatt ny struktur for de to nye grunnskolelærerutdanningene. Nå er det innholdet i rammeplanene som skal utformes. Fagruppa for norskfaget ledes av Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen). I den sitter også Jan K. Hognestad, og nå ber han om innspill fra deg på LNUs blogg.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...