Meninger om norskfaget i ny lærerutdanning?Rammeplanutvalget har vedtatt ny struktur for de to nye grunnskolelærerutdanningene. Nå er det innholdet i rammeplanene som skal utformes. Fagruppa for norskfaget ledes av Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen). I den sitter også Jan K. Hognestad, og nå ber han om innspill fra deg på LNUs blogg.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...