Meninger om norskfaget i ny lærerutdanning?Rammeplanutvalget har vedtatt ny struktur for de to nye grunnskolelærerutdanningene. Nå er det innholdet i rammeplanene som skal utformes. Fagruppa for norskfaget ledes av Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen). I den sitter også Jan K. Hognestad, og nå ber han om innspill fra deg på LNUs blogg.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...