Meninger om norskfaget i ny lærerutdanning?Rammeplanutvalget har vedtatt ny struktur for de to nye grunnskolelærerutdanningene. Nå er det innholdet i rammeplanene som skal utformes. Fagruppa for norskfaget ledes av Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen). I den sitter også Jan K. Hognestad, og nå ber han om innspill fra deg på LNUs blogg.