Alle saker merket med: venstre

Alle saker merket med: venstre

Læreren i fokus (Skei Grandes innlegg)

For Venstre er det avgjørende viktig at lærere får være lærere – og ikke alt mulig annet. Det betyr at læreren i størst mulig grad skal jobbe med fag og elevrettede aktiviteter. I hele denne perioden, ...

7 kommentarer