Vitenskapelige artikler

Les de vitenskapelige artiklene som publiseres i Norsklæreren

De vitenskapelige artiklene i bladet publiseres åpent på denne siden. Artiklene ligger i PDF-format. Riktig refereranse står over hver artikkel. Resten av bladet legges i vårt digitale arkiv som du finner HER. D-bok krever innlogging, og er bare for LNUs medlemmer. Send epost til lnu@fagbokforlaget for å få passord. Generell informasjon om de vitenskaplige artiklene i bladet finner du HER.

2018

Syversen, Therese Garshol: Mot en kategorial dannelse i norskfaget, Norsklæreren, 1-2018, 42.årgang, side 48-57.

Les artikkelen her: NL#1-2018_G.Syversen

Frøjd, Ylva: Global dannelse i møte med operasjon dagsverks testimonials, Norsklæraren, 2-2018, 42.årgang, side 58-68.

Les artikkelen her: Ylva Frøjd #NL 2-18 vitenskapelig artikkel

Eriksen, Harald: Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier, Norsklæreren 3-2018, 42. årgang, s. 62-74.

Rødnes, Kari Anne: Jeg hører på den hver dag, jeg. En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og ræpptekster gjennom mikroblogging og samtaler Norsklæraren 4-2018, 42. årgang, s. 40-57.

 

2017

Brumo, John og Dahl, Thomas og Fodstad, Lars August: Norsklærer –en egen profesjon?, Norsklæraren, 4-2017, 41.årgang, side 70-81.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4.2017_Brumo,Dahl&Fodstad

Ottesen, Siri Hovda og Tysvær, Aasfrid. (2017), Skjønnlitteratur for kosen, Norsklæraren, 4-2017, 41-årgang, side 53-67.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4.2017_Ottesen&Tysvær

Kjesrud, Karoline. (2017), Runer som identitære symboler og fagmiljøenes ansvar, Norsklæraren, 4-2017, 41.årgang, side 42-52.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4.2017_Kjesrud

Blikstad-Balas, Marte, og Foldvik, Marte Caroline. (2017), Kritisk literacy i norskfaget, Norsklæraren, 4-2017, 41.årgang, side 28-39.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4.2017_Blikstad-Balas&Foldvik

Kolberg, Asbjørn. (2017), De godmodige naturmennesker, Norsklæraren, 4-2017, 41.årgang, side 14-26.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4.2017_Kolberg

Heide, Eldar. (2017), Det norske språkmangfaldet og opplæringa i norsk som andrespråk, Norsklæreren, 3-2017, 41.årgang, side 16-27.

Les artikkelen her: Norsklæreren_#3-17_Heide

Krogstad, Atle. (2017), Gutten og pappesken. Om barns bruk av rom i Svein Nyhus bildebok Verden har ingen hjørner, Norsklæraren, 2-2017, 41.årgang, side 66-80.

Les artikkelen her: NL#2.2017_Krogstad

Jansson, Benthe Kolberg., og Traavik, Hilde. (2017), God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget, Norsklæreren, 1-2017 41.årgang, side 104-119.

Les artikkelen her:NL#1.2017_Jansson_Traavik

Skarstein, Dag (2017), Skam–eit ibsensk melodrama med didaktiske moglegheiter, Norsklæreren, 1-2017, 41. årgang, side 87-100.

Les artikkelen her:NL#1.2017_Skarstein

2016

Zilmer, Kristel (2016), Den multimodale middelalderen: Om multimodalitet i historisk perspektiv. Norsklæreren, 1-2016, 40.årgang, side 44-58.

Les artikkelen her: Norsklæreren#1.2016_Zilmer

Breivega, Kjersti Rongen., og Johansen, Sunniva Petersen. (2016). Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa, Norsklæraren, 2-2016, 40.årgang,  side 50-62.

Les artikkelen her:NL#2.2016_Breivega_Johansen

Goga, Nina (2016), Miljøbevissthet og språkbevissthet. Om ungdomsskoleelevers møte med klimalitteraturen. Norsklæreren, 3-2016, 40. årgang, side 60-72.

Les artikkelen her:NL#3.2016_Goga

Lauritsen, Lise-Mari og Nesby, Linda Hamrin (2016), Selvbiografiske sykdomsfortellinger i videregående skole. Norsklæreren, 4-2016, 40. årgang, side 86-96.

Les artikkelen her:NL#4-16_Lauritzen_Nesby

2015

Skaftun, Atle., Wagner, Åse Kari H., og Aasen, Arne Johannes. (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?

Norsklæraren, 2-2015 39.årgang, side  50-60.

Les artikkelen her:NL#2-15_Skaftun_Wagner_Aasen

Krumsvik, Rune Johan., Jones, Lise Øen. (2015). Klasseleiing i teknologirike klasserom i videregåande opplæring. Norsklæreren, 3-2015, 39.årgang, side 36-50

Les artikkelen her: NL#3-15_krumsvik-jones

2014

Stokke, Ruth Seierstad.,(2014). «Men han har to forskjellige farger på øynene.» Om barns møte med litteartur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæraren, 4-2014 38.årgang, side 42-56.

Les artikkelen her: Norsklæraren#4-14_SeierstadStokke

Kjelen, Hallvard., (2014). Litterær kompetanse hos nye lærarstudentar. Norsklæraren, 2-2014, 38.årgang, side 56-66.

Les artikkelen her:NL#2-2014_Kjelen

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-18

...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...