Vitenskapelige artikler

Les de vitenskapelige artiklene som publiseres i Norsklæreren

De vitenskapelige artiklene publiseres åpent. Resten av bladet legges i vårt digitale arkiv som du finner HER. D-bok krever innlogging. Send epost til lnu@fagbokforlaget for å få passord.

2016

Zilmer, Kristel:

Den multimodale middelalderen: Om multimodalitet i historisk perspektiv

Norsklæreren#1.2016_Zilmer

 

2015

Jones, Lise Øen og Krumsvik, Rune johan:

Klasseleiing i teknologirike klasserom i videregåande opplæring

NL#3-15_krumsvik-jones

2014

Stokke, Ruth Seierstad:

«Men han har to forskjellige farger på øynene.» Om barns møte med litteartur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind.

 

Norsklæraren#4-14_SeierstadStokke

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-17

LNU feirer 40 år med en jubileumsutgave av Norsklæreren. Les tekster om norskfaget av Lars August Fodstad, Kjell Lars Berge, Sveinung Nordstoga og T...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere

I dagens skole finnes det et mangfold av språk og kulturer. Læreren skal tilpasse opplæringen til alle elever, også de med andre morsmål en norsk...