Manusinstruks

Norsklæreren er interessert i alle slags tekster som omhandler norskfaget. Har du gjennomført et vellykket undervisningopplegg? Skriv om det! Et totalt mislykket undervisningopplegg? Vi vil høre hva som gikk galt. Har du tanker om fagfornyelsen, litteraturens rolle i ungdommers identitetsutvikling, hvordan arbeide med kontekst i sakprosatekster,  hvorfor språkhistorie er viktig eller et eller annet som har med norskfaget å gjøre – del disse tankene og refleksjonene med andre norskfaglige «nerder» der ute.

Tittel: Lag en spenstig tittel som pirrer leseren. Den kan gjerne være formet som et spørsmål eller en påstand.

Mellomtitler: sett inn der det passer. Husk at det er en viktig inngang til teksten.

Referanser: bruk APA-malen for kildehenvisninger. Unngå bruk av fotnoter.

Ingress: omtrent 300 tegn inkludert mellomrom.

Omfang: ta gjerne kontakt på forhånd, men for artikler kan 12 000 til 18 000
tegn inkludert mellomrom være en pekepinn. Det utgjør 4-6 sider i bladet.

Legg ved et digitalt portrettbilde, tittel du ønsker å bruke, en e-postadresse du kan ha på trykk og postadressen din. Du får tilsendt bladet og en bokgave om teksten din kommer på trykk. Teksten kan også bli publisert digitalt og i de nordiske søsterbladene.

Ta gjerne kontakt med redaktør Jorunn Øveland Nyhus for mer informasjon.

Manusfrister 2019:

#1-19: 16.01. Tema: Fagfornyelsen

#2-19: 03.04. Tema: Tekst i kontekst

#3.19: 14.08.

#4-18: 16.10.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...