Annonsere i Norsklæreren?

Norsklærereren retter seg mot alle som arbeider med og er interesserte i norsk som fag og norsk språk og litteratur. Bladet kommer ut fire ganger i året og finnes på de fleste skoler. Opplag: 2500. Bladet distribueres i 2230 eksemplar til LNUs medlemmer, skoler, bibliotek, skolemyndigheter, universiteter og høyskoler.

Annonsefrister 2019

#1-19: 11.02.19. Bladet blir levert til Posten 08.03.19. Deretter går det 2-5 arbeidsdager før det er i postkassene.

#2-19: 25.04.19. Bladet blir levert til Posten 27.05.19. Deretter går det 2-5 arbeidsdager før det er i postkassene.

#3-19: 13.09.19. Bladet blir levert til Posten 18.10.19. Deretter går det 2-5 arbeidsdager før det er i postkassene.

#4-19: 15.11.19. Bladet blir levert til Posten 13.12.19. Deretter går det 2-5 arbeidsdager før det er i postkassene.

Vi tilbyr annonser i bladet Norsklæreren og på nettsiden vår. Pris for annonse på  nettsiden i format 180 x 500 px i 3 måneder er kr 2000.  Slik ser det ut: Annonse på LNUs nettside. Viser sted og størrelse.

Annonser i Norsklæreren: Vi tilbyr annonser i farger (F) og svart-hvitt (SV) i disse størrelsene og prisene:

  • 1/1 side: utfallende: 170 x 242 mm + 3 mm eller satsspeilet: 138 x 207 mm. F: kr. 6000,-  SV: kr. 4000,-
  • 1/2 side, liggende (satsspeilet): 138 x 100,5 mm. F: kr. 4000, SV: kr. 3000.
  • Faste annonsører får 20% avslag i prisen. Nå har vi gode plasseringer i bladet ledig!

«Annonsering i Norsklæreren har gjort at vi har nådd frem til en viktig målgruppe for oss, nemlig norsklærerne. Men ikke bare norsklærere leser Norsklæreren, har vi skjønt. Også andre språklærere og andre i lærerkollegiet leser bladet og vi har opplevd god respons også fra disse!» Bente Moxness, Markedsansvarlig Ling-IT AS

«Norsklæreren blir lest av ei språk- og litteraturinteressert målgruppe som er interessert i og avhengig av å holde seg oppdatert på nye lærebøker og læreplaner i norskfaget» Marit Eikeland (Norsklektor ved Oslo Katedralskole)

Les mer om Norsklæreren
Les Norsklæreren

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...