Om LNU

LNU er en landsomfattende og ideell organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet.

  • gir ut tidsskriftet Norsklæreren4 ganger i året, medlemmer kan også lese Norsklæreren digitalt.
  • utgir fagbøker for norsklærere i Norskbokklubben
  • arrangerer kurs, møter og seminarer om norskfaget
  • arrangerer LNUs landskonferanse i mars hvert år
  • er høringsinstans for Udir og KD
  • arbeider fagpolitisk for å styrke norskfaget og norskundervisninga på alle trinn.

Hvem er vi?

Terese Kristin Aarsund Myklebust

Varamedlem

Terese.Kristin.Aarsund.Myklebust@mrfylke.no


Terese Kristin er norsklærar ved Borgund vgs i Ålesund.

Aslaug Fodstad Gourvennec

Styreleiar

Telefon: 48186109

aslaug.f.gourvennec@uis.no


Aslaug er fyrsteamanuensis i Lesevitskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Ho har tidlegare undervist i ungdomsskole og vidaregåande skole.

 

Benedicte Eyde

Dagleg leiar

Telefon: 47882717

benedicte@norskundervisning.no


Benedicte er tilsett i 50% stilling og har ansvar for den daglege drifta av organisasjonen. Ho har dialog med og informerer medlemmer og andre interesserte gjennom heimesida, Facebook og Twitter. Dagleg leiar organiserer og sørgjer for praktisk gjennomføring av kurs og konferansar i LNUs regi, og ho sel annonsar for medlemsbladet vårt, Norsklæraren. Benedicte har kontor i Oslo. Ho arbeider også 50% som norsklektor ved Stabekk vgs.

Jorunn Øveland Nyhus

Redaktør Norsklæraren

Telefon: 92801752

jorunn@norskundervisning.no


Jorunn er tilsett i 50% stilling som redaktør for LNUs medlemsblad Norsklæraren. Ho arbeider også som norsklektor ved Hartvig Nissen vidaregåande skole i Oslo.

Ola Harstad

Leiar av bokredaksjonen

ola.harstad@ntnu.no


Ola Harstad er Universitetslektor, Phd i Norskdidaktikk ved lærarutdanninga på NTNU. Som leiar av bokredaksjonen i LNU har han ansvar for bøkene i Norskbokklubben og samarbeider med LNU-styret, dagleg leiar og Fagbokforlaget.

Maya Myhre Thomassen

Styremedlem

majtho@vgs.nfk.no


Maya er tilsett ved Sortland vidaregåande skole i Nordland.

Harald Ødegaard

Styremedlem

harald2212@osloskolen.no


Harald er norsklærar på Engebråten ungdomsskole i Oslo og lærebokforfattar av norskboka Fabel frå Aschehoug.

 

Anders Fitje

Styremedlem

anders.fitje@gmail.com


Anders er tilsett ved Firda vidaregåande skule i Sandane i Sogn og Fjordane.

Halvard Haugtomt

Styremedlem

halvard.haugtomt@hedmark.org


Halvard er norsklektor ved Storhamar vidaregåande skole på Hamar.

 

 

Inger Johanne Revheim

Varamedlem

Inger.Johanne.Revheim@sami.vgs.no


Inger Johanne er tilsett ved Samisk vidaregåande skole i Karasjok. Ho er også med i læreplangruppa for norsk for elevar med samisk som førstespråk.

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...