Om LNU

LNU er en landsomfattende og ideell organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet.

  • gir ut tidsskriftet Norsklæreren4 ganger i året, medlemmer kan også lese Norsklæreren digitalt.
  • utgir fagbøker for norsklærere i Norskbokklubben
  • arrangerer kurs, møter og seminarer om norskfaget
  • arrangerer LNUs landskonferanse i mars hvert år
  • er høringsinstans for Udir og KD
  • arbeider fagpolitisk for å styrke norskfaget og norskundervisninga på alle trinn.

Hvem er vi?

Karianne Skovholt

Styreleiar

Telefon: 91243036

karianne.skovholt@hbv.no


Karianne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Vestfold.

 

Benedicte Eyde

Dagleg leiar

Telefon: 47882717

benedicte@norskundervisning.no


Benedicte er tilsett i 50% stilling og har ansvar for den daglege drifta av organisasjonen. Ho har dialog med og informerer medlemmer og andre interesserte gjennom heimesida, Facebook og Twitter. Dagleg leiar organiserer og sørgjer for praktisk gjennomføring av kurs og konferansar i LNUs regi, og ho sel annonsar for medlemsbladet vårt, Norsklæraren. Benedicte har kontor i Oslo. Ho arbeider også 50% som norsklektor ved Stabekk vgs.

Jorunn Øveland Nyhus

Redaktør Norsklæraren

Telefon: 92801752

jorunn@norskundervisning.no


Jorunn er tilsett i 50% stilling som redaktør for LNUs medlemsblad Norsklæraren. Ho arbeider også som norsklektor ved Hartvig Nissen vidaregåande skole i Oslo.

Kjersti Rognes Solbu

Leiar av bokredaksjonen

kjerstisol@gmail.com


Kjersti er norsklektor ved Fyllingsdalen vidaregåande skule og er rådgjevar for Skrivesenteret. Som leiar av bokredaksjonen i LNU har ho ansvar for bøkene i Norskbokklubben og samarbeider med LNU-styret, dagleg leiar og Fagbokforlaget.

Maya Myhre Thomassen

Styremedlem

majtho@vgs.nfk.no


Maya er tilsett ved Sortland vidaregåande skole i Nordland.

Harald Ødegaard

Styremedlem

harald2212@osloskolen.no


Harald er norsklærar på Engebråten ungdomsskole i Oslo og lærebokforfattar av norskboka Fabel frå Aschehoug.

 

Anders Fitje

Styremedlem

anders.fitje@gmail.com


Anders er tilsett ved Firda vidaregåande skule i Sandane i Sogn og Fjordane.

Lene Solvang

Styremedlem

lene.solvang@frogn.kommune.no


Lene Solvang er tilsett ved Seiersten ungdomsskole i Drøbak.

 

 

Aslaug Fodstad Gourvennec

Varamedlem

aslaug.f.gourvennec@uis.no


Aslaug er fyrsteamanuensis i Lesevitskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Ho har tidlegare undervist i ungdomsskole og vidaregåande skole.

 

Inger Johanne Revheim

Varamedlem

Inger.Johanne.Revheim@sami.vgs.no


Inger Johanne er tilsett ved Samisk vidaregåande skole i Karasjok. Ho er også med i læreplangruppa for norsk for elevar med samisk som førstespråk.

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-18

...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...